§1 Dane dotyczące firmy Utulisie.pl, adresu, siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności.

 1. (1) Utulisie.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Anna Załoga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Utulisie.pl" z siedzibą w Łodzi, posiadająca NIP 7122706354, REGON 101504774.
 2. (2) Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie: https://utulisie.pl
 3. (3) Szczegółowe informacje dotyczące danych kontaktowych firmy znajdują się w zakładce „Informacje o sklepie”.
 4. (4) Kontakt z firmą Utulisie.pl możliwy jest w następujących formach:b) za pomocą poczty elektronicznej: adres e-mail: kontakt@utulisie.plc) telefonicznie: +48 533 508 530

§2 Określenie rodzaju i zakresu usług

 1. (1) Sklep internetowy Utulisie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów dla rodzin takich jak: zabawki, ubrania, artykuły higieniczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę https://utulisie.pl

§3 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. (1) Wszystkie produkty oferowane w sklepie utulisie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. (2) Wszystkie ceny podane na stronach internetowych utulisie.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest Paragon fiskalny, a na życzenie klienta zostanie wystawiona faktura VAT. Pod warunkiem oznaczenia takiej opcji podczas składania zamówienia.
 3. (3) Celem zamówienia towaru należy w pierwszej kolejności dodać wybrany artykuł do Koszyka oraz określić ilość poszczególnych artykułów, które mają zostać zamówione. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, zapłaty oraz ewentualnie innych kosztów związanych z zamówieniem. Należy pamiętać o wskazaniu dokumentu zakupu (paragon/faktura). Jeżeli nie zostanie określony, to dokumentem sprzedaży będzie Paragon. Po dokonaniu wyboru Klient otrzymuje informację o całkowitym koszcie zamówienia. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez zatwierdzenie przyciskiem oznaczonym „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. (4) Zamówiony towar dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich na adres wskazany przez Kupującego za odpowiednią dodatkową opłatą określoną w opisie danego produktu. Szczegółowe informacje o sposobie, zakresie i kosztach dostawy można uzyskać w zakładce „ Opcje dostawy”.
 5. (5) Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane na adres mailowy podany przy rejestracji.
 6. (6) Możliwe są następujące formy płatności:

  a) Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru,  wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  b) Płatność przy odbiorze – Niektórych z oferowanych produktów nie można zamówić z opcją płatności u kuriera. W opisie produktu podane są możliwości zapłaty.

  c) Płatność online - przelewy 24 – Szybkie płatności obsługuje firma DialCom24 Sp.z.o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-327, przy ul. Kanclerska 15, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164

 7. (7) Orientacyjny czas realizacji prezentowany jest w opisie produktu. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych, nie mniej jednak zastrzegamy termin realizacji do 10 dni roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z okresów czasu podanych dla zamawianych produktów.  W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.
 8. (8) Jeżeli czas realizacji z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, miałby się wydłużyć, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o opóźnieniu i będzie miał prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia. W celu dalszego procedowania realizacji zamówienia Kupujący prześlę informację z dyspozycją dalszej realizacji co będzie równoznaczne z potwierdzeniem nowego terminu dostawy.
 9. (9) W przypadku płatności przelewem Elixir zamówienie jest realizowane dopiero w momencie uznania rachunku bankowego Utulisie.pl pełną kwotą odpowiadającą wartości zamówienia. W związku z powyższym możliwym jest przekroczenie terminu dostawy w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Utulisie.pl płatność zostanie zrealizowana z opóźnieniem.
 10. (10) Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem wybranych firm kurierskich – zwyczajowo termin dostawy to następny dzień roboczy po dokonaniu nadania przesyłki z magazynu, natomiast terminy opisane są szczegółowo w regulaminach przewoźników. Jeżeli Zamawiający zaznaczy opcję: "Paczkomaty" podczas składania zamówienia, towar zostanie wysłany do Paczkomatu.
 11. (11) Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia znajdują się w zakładce „Czas realizacji zamówień”.

§4 Gwarancja i tryb postępowania reklamacyjnego

 1. (1) Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. (2) Niezależnie od gwarancji, za niezgodność towaru z umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu. Kupujący traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 3. (3) W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz żądania odnośnie sposobu realizacji wynikających z niezgodności uprawnień, należy przesłać na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 4 poniżej.
 4. (4) Realizacja reklamacji wraz z odsyłaniem towarów podlegających reklamacji odbywa się na adres: 91-224 Łódź ul. Aleksandrowska 104/127. Adres ten jest właściwy dla przesyłania reklamacji dotyczących sprzedanych produktów.
 5. (5) Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedawcy, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wiążą się z nadmiernymi kosztami. W takiej sytuacji, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 6. (6) W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez magazyn.
 7. (7) Sprzedawca, po otrzymaniu od Kupującego reklamacji. Sprzedawca ustosunkowuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji do żądań Kupującego. Jeżeli w ciągu w/w terminu Sprzedawca nie ustosunkuje się w żaden sposób do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał te żądania za uzasadnione. 14-dniowy termin dotyczy tylko i wyłącznie udzielenia odpowiedzi na reklamację Kupującego przez Sprzedawcę. Rozpatrzenie reklamacji Kupującego może wymagać zasięgnięcia opinii Producenta danego towaru w związku z powyższym Sprzedawca będzie uprawniony do przekazania reklamowanego towaru wraz z dokumentem reklamacji Producentowi w celu umożliwienia mu zbadania rodzaju i zakresu niezgodności towaru z umowy. Szczegółowe określenie stanowiska Sprzedającego może niekiedy wymagać specjalistycznych czynności, których wykonanie nie będzie możliwe w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w związku z powyższym Sprzedawca w niektórych przypadkach będzie przekazywał swoje ostateczne stanowisko w terminie późniejszym, jednakże po uprzednim powiadomieniu Kupującego o swoim wstępnym stanowisku w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 8. (8) W przypadku uznania żądań Kupującego wynikających z reklamacji dopuszcza się przesłanie naprawionego lub wymienionego na nowy towaru bezpośrednio do Kupującego  przez Producenta.
 9. (9) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których Kupujący wiedział w momencie dokonywania zakupu.

§5 Warunki odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. (1) Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Celem odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek poinformować  na piśmie sklep o rezygnacji z zamówionego produktu w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. (2) Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.
 3. (3) Konsument ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić zamówiony towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. (4) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Ze względu na specyfikę produkcji, zwrotowi nie podlegają nadwyżki zamówionych płytek ceramicznych.
 5. (5) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. Po otrzymaniu zwracanego towaru i stwierdzeniu, iż zwracany towar spełnia warunki opisane w punkcie poprzedzającym, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sklep bezzwłocznie dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.

§6 Postanowienia końcowe

 1. (1) Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.
 2. (2)  Zespół sklepu utulisie.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. (3) Sklep utulisie.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 4. (4) Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Utulisie. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
close Koszyk
close Koszyk

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Zresetuj hasło